Home  |  Disclaimer

Disclaimer

Het is toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve, educatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de website mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere websites.

 

Bij gebruik op enigerlei wijze van de inhoud van deze website anders dan voor educatieve doeleinden wordt u geacht de juiste bronvermelding te hanteren. Ook mag bij het citeren van de inhoud niet de indruk worden gewekt dat EBN zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

 

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.

 

EBN accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies op Energy City. Iedere bezoeker die gebruik maakt van deze informatie doet dit volledig voor eigen risico.

 

Daarnaast accepteert EBN geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hyperlinks of embedded content vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan EBN aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.

 

EBN behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de website, waaronder deze toegangsvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten.